Istoria muzicii creștine

                                              

Plămădirea culturii creştine s-a produs simultan cu decăderea artei eline.

Pornit din Iudeea şi Siria, creştinismul s-a întins în bazinul Mediteranei şi a îmbinat misticismul iudeo-oriental şi filosofia elenă cu învăţătura şi morala creştină. 

Numeroase scrieri conţin consideraţii asupra rolului muzicii de cult şi despre practica muzicală a diferitelor comunităţi.

Avem informaţii de la Philon din Alexandria (sec. I), care confirmă preluarea cântărilor sinagogale de către creştini.

 Scriitorul romanPliniu cel Tânăr (sec. I) ne vorbeşte într-o scrisoare despre cântul antifonic al creştinilor. 

Tertulian (160-240)  menţionează practica psalmodiei şi a imnurilor.

  De la Origen (185-254) aflăm că fiecare comunitate îşi executa cântările în limba ei proprie, el conferind instrumentelor un caracter simbolic.

Un document valoros este jurnalul călugăriţei spaniole Etheria, realizat în anul 385, după un pelerinaj la Ierusalim. Ea menţionează cântările rituale, psalmi, responsorii şiantifoane de la Sf. Mormânt şi circumstanţele în care acestea erau executate în cult. Şi episcopul Teodoretos din Kir (sec. al V-lea, din Antiochia) aminteşte de cântările în diferite limbi.

Clement din Alexandria (sec. I-II) a respins genul enarmonic, considerat bun doar pentru curtezane. Era adeptul muzicii şi al poeziei, dar respingea instrumentele de suflat ca fiind nocive, admitea doar lira şi chitara în scopuri educative.

Împotriva folosirii instrumentelor în cult se pronunţă şi Eusebius din Cezareea (sec. al II-lea), precum şi Athanasie din Alexandria (sec. al IV-lea), care protestează împotriva executării elaborate a psalmilor şi a imnurilor. El afirma că redarea artistică nu trebuie să înlocuiască sinceritatea emoţională.

Despre forţa expresivă a muzicii, despre înrâurirea ei asupra sufletului şi despre rolul ei în răspândirea credinţei se ocupă în scrierile lor Sf. Vasile cel Mare (sec. al IV-lea), Ieronim (sec. IV-V), Ambrosius de Milan (333-397),  Augustinus Aurelianus din Hippona (sec. IV-V) şi Ioan Hrisostomul, episcop al Constantinopolului (sec. IV-V), acesta din urmă amintind de cântecele laice şi circumstanţele în care ele se practicau.Isidor din Pelusa (sec. al IV-lea) şi călugărul egiptean Pambon (sec. al IV-lea) se ridică împotriva „teatralizării” cultului prin muzică.

Majoritatea teoreticienilor creştini au fost îngrijoraţi de pătrunderea elementului laic în cântarea bisericească, ceea ce a dus la înlăturarea unor vechi formule precreştine.

Muzica creştină îşi are obârşia în cea sinagogală ebraică, în cântecele duhovniceşti ale popoarelor creştinate şi în sistemul teoretic grec.

Întrucât primii creştini au activat în Iudeea, repertoriul muzical a preluat psalmodia şi jubilaţiile de la evrei. Psalmodiaeste cântarea recitativică a psalmilor sub forma de solo psalmodic, preotul sau cântăreţul recita muzicalizat psalmii. În muzica bisericii se cunosc două tipuri de cântări: cântul responsorial – psalmodierea de către un solist cu răspunsul întregii asistenţe – şi antifonic – alternarea a două grupuri corale.

Primele comunităţi creştine organizate au fost în Siria. Neavând o doctrină comună pentru atragerea de prozeliţi, s-au dus lupte între comunităţi. Printre mijloacele de atragere a credincioşilor, muzica a deţinut un loc important. Monotona psalmodie n-a ajutat însă acestui scop. Atunci s-au intercalat, instinctiv, între psalmi aşa-numitele antifoane, piese melodioase ale căror texte poetice conţin elemente de simetrie.

Imnul de la Oxyrhynchos este primul text muzical cunoscut din această categorie, notaţia greacă a manuscrisului dovedind influenţa greacă asupra primilor muzicieni creştini. 

Odată cu introducerea imnurilor versificate … s-au folosit melodii atrăgătoare, accesibile şi simetrice, din repertoriul laic. Efrem din Edessa a fost unul dintre importanţii creatori de imnuri. După modelul lui, Sf. Ioan Gură de Aur  le introduce în muzica bizantină, de unde vor fi preluate şi adaptate de Ambrosie din MilanHilarius din Poitiers (Galia), Prudentius (Spania), Augustinus Aurelianus (Hippona, Africa de Nord) şi Venantius Fortunatus. Practica imnurilor a uşurat pătrunderea elementului popular în biserică, îmbogăţindu-i formulele şi formele muzicale.

Tot pentru potenţarea exprimării muzicale a psalmodiei s-au adăugat formule vocalizate la finele versetelor psalmilor, obicei existent în sinagogi. În biserică au fost adoptate aceste jubilaţii, dar şi cântările melismatice de origine siriană.

În Orient, Siria a fost locul unde s-au pus bazele culturii muzicale creştine. În practica siriană au existat trei genuri mari: memre, omilie în versuri ritmate, rostită în recitativ melodizat, madraşe, cântată de un solist, căruia îi răspunde corul, şi  sagyatha, intonată de solişti şi două coruri. 

Notaţa siriană consta din liniuţe şi puncte, aşezate deasupra cuvintelor sau printre cuvintele textelor liturgice. Cucerirea Siriei de către arabi, în anul 637, va contribui la decăderea culturii muzicale siriene. Cu toate acestea, Siria rămâne primul centru de elaborare şi organizare a cântecului ritual creştin.

În acest timp, şi în Antiohia s-a dezvoltat practica muzicii rituale prin introducerea antifoniei de către doi călugări, Flavian şi Diodor.

Sursa : http://cpciasi.wordpress.com/lectii-de-istoria-muzicii/lectia-3/muzica-religioasa/

……………………………………………………………………………………………………………….

In rezumat : Începând cu  secolul II ,III există unele menţini sporadice referitoare la întrebuinţarea unor instrumente muzicale  precum lira, chitara  sau unele instrumente de suflat – în ţări din zona Orientului Apropiat ,Siria etc..

 

Părinții bisericeşti  despre întrebuințarea instrumentelor în muzica bisericească

„Fără nici o îndoială că original muzica din serviciul divin a fost pretutindeni şi în întregime de o natură vocală.” Emit Numa, Istoria muzicii.
„Numai cîntatul, în orice caz, şi nu folosirea instrumentelor a fost permisă în biserică de la început.” Hugo Leechtntritt, Istoria muzicii şi Idei.
„Muzica creştinilor dintîi a fost în întregime vocală, ori instrumentele, privite ca un simbol decăzut al păgînismului, a fost interzis.” Marion Bauser, Muzică de-alungul veacurilor.
Justin Martyr (cca 150 AD) a declarat lumească ori ce asociere cu instrumentele muzicale.
Tertulian (150-222 AD) menţionează numai muzică vocală la închinare.
Clement din Alexandria (200 AD) a denunţat cu severitate folosirea instrumentelor muzicale printre creştini, chiar şi la sărbători.
Gregory din Nazianus (330-390 AD) menţionează instrumentele dar nu le aprobă.

El a crezut că singurul lor scop a fost să stîrnească poftele trupeşti.
Jerome (347-420 AD) vorbeşte numai de muzică vocală şi subliniază că inima este sursa cîntărilor.
Teodoret (cca 400AD) spune că folosirea instrumentelor este o relicvă copilărească şi este exclusă de la închinarea în Biserică.
Crysostom (al IV-lea secol AD) spune alegoric că instrumentele din Vechiul Testament au anticipat închinarea curată şi perfectă a buzelor.
Thomas Aquinas (1250 AD): Biserica noastră nu foloseşte instrumente, ca harfe şi psaltiri să laude pe Dumnezeu, ca să nu dea impresia că au fost convertiţi din nou la Iudaism.

John Calvin: Nu se potriveşte mai bine decît arderea de tămîie, aprindere de lumînări ori a readuce la viaţă alte umbre ale legii. Romanii Catolici au împrumutat acest obicei de la Iudei.

Alexander Campbell: Pentru cei duhovniceşti (a folosi instrumente în adunare) ar fi la fel ca a folosi un clopot de la vacă într-un concert.

Adam Clarke: Eu sînt un om bătrîn şi un bătrîn propovăduitor şi declar aici că n-am ştiut niciodată că muzica instrumentală să producă ceva bun la locul de închinare a Lui Dumnezeu, ci am motiv să cred că a produs mult rău. Muzica, ca un talent o estim şi o admir, dar instrumentele de muzică în Casa Lui Dumnezeu le urăsc şi nu le pot suferi. Aceasta este o abuzare a muzicii şi eu acum înregistrez protestul meu împotriva acestei corupţii în închinarea la acel Duh infinit care cere ca cei ce-L urmează, să I se închine în duh şi în adevăr.

Sursa : http://bisericaluidumnezeu.com/articole/instrumente-muzicale-in-adunare-la-inchinare/

(Before 300 A

How early Christians worshipped and what doctrine they believed!

Using instrumental music in worship???

AQUINAS „Our church does not use musical instruments, as harps and psalteries, to praise God withal, that she may not seem to Judaize.” (Thomas Aquinas, Bingham’s Antiquities, Vol. 3, page 137)

AUGUSTINE „musical instruments were not used. The pipe, tabret, and harp here associate so intimately with the sensual heathen cults, as well as with the wild revelries and shameless performances of the degenerate theater and circus, it is easy to understand the prejudices against their use in the worship.” (Augustine 354 A.D., describing the singing at Alexandria under Athanasius)

CHRYSOSTOM „David formerly sang songs, also today we sing hymns. He had a lyre with lifeless strings, the church has a lyre with living strings. Our tongues are the strings of the lyre with a different tone indeed but much more in accordance with piety. Here there is no need for the cithara, or for stretched strings, or for the plectrum, or for art, or for any instrument; but, if you like, you may yourself become a cithara, mortifying the members of the flesh and making a full harmony of mind and body. For when the flesh no longer lusts against the Spirit, but has submitted to its orders and has been led at length into the best and most admirable path, then will you create a spiritual melody.” (Chrysostom, 347-407, Exposition of Psalms 41, (381-398 A.D.) Source Readings in Music History, ed. O. Strunk, W. W. Norton and Co.: New York, 1950, pg. 70.)

CLEMENT „Leave the pipe to the shepherd, the flute to the men who are in fear of gods and intent on their idol worshipping. Such musical instruments must be excluded from our wingless feasts, for they arc more suited for beasts and for the class of men that is least capable of reason than for men. The Spirit, to purify the divine liturgy from any such unrestrained revelry chants: ‘Praise Him with sound of trumpet,” for, in fact, at the sound of the trumpet the dead will rise again; praise Him with harp,’ for the tongue is a harp of the Lord; ‘and with the lute. praise Him.’ understanding the mouth as a lute moved by the Spirit as the lute is by the plectrum; ‘praise Him with timbal and choir,’ that is, the Church awaiting the resurrection of the body in the flesh which is its echo; ‘praise Him with strings and organ,’ calling our bodies an organ and its sinews strings, for front them the body derives its Coordinated movement, and when touched by the Spirit, gives forth human sounds; ‘praise Him on high-sounding cymbals,’ which mean the tongue of the mouth which with the movement of the lips, produces words. Then to all mankind He calls out, ‘Let every spirit praise the Lord,’ because He rules over every spirit He has made. In reality, man is an instrument arc for peace, but these other things, if anyone concerns himself overmuch with them, become instruments of conflict, for inflame the passions. The Etruscans, for example, use the trumpet for war; the Arcadians, the horn; the Sicels, the flute; the Cretans, the lyre; the Lacedemonians, the pipe; the Thracians, the bugle; the Egyptians, the drum; and the Arabs, the cymbal. But as for us, we make use of one instrument alone: only the Word of peace by whom we a homage to God, no longer with ancient harp or trumpet or drum or flute which those trained for war employ.” (Clement of Alexandria, 190AD The instructor, Fathers of the church, p. 130)

CLEMENT „Moreover, King David the harpist, whom we mentioned just above, urged us toward the truth and away from idols. So far was he from singing the praises of daemons that they were put to flight by him with the true music; and when Saul was Possessed, David healed him merely by playing the harp. The Lord fashioned man a beautiful, breathing instrument, after His own imaged and assuredly He Himself is an all-harmonious instrument of God, melodious and holy, the wisdom that is above this world, the heavenly Word.” … „He who sprang from David and yet was before him, the Word of God, scorned those lifeless instruments of lyre and cithara. By the power of the Holy Spirit He arranged in harmonious order this great world, yes, and the little world of man too, body and soul together; and on this many-voiced instruments of the universe He makes music to God, and sings to the human instrument. „For thou art my harp and my pipe and my temple”(Clement of Alexandria, 185AD, Readings p. 62)

ERASMUS „We have brought into our churches certain operatic and theatrical music; such a confused, disorderly chattering of some words as I hardly think was ever in any of the Grecian or Roman theatres. The church rings with the noise of trumpets, pipes, and dulcimers; and human voices strive to bear their part with them. Men run to church as to a theatre, to have their ears tickled. And for this end organ makers are hired with great salaries, and a company of boys, who waste all their time learning these whining tones.” (Erasmus, Commentary on I Cor. 14:19)

EUSEBIUS „Of old at the time those of the circumcision were worshipping with symbols and types it was not inappropriate to send up hymns to God with the psalterion and cithara and to do this on Sabbath days… We render our hymn with a living psalterion and a living cithara with spiritual songs. The unison voices of Christians would be more acceptable to God than any musical instrument. Accordingly in all the churches of God, united in soul and attitude, with one mind and in agreement of faith and piety we send up a unison melody in the words of the Psalms.” (commentary on Psalms 91:2-3)

VARIOUS SCHOLARS

ALZOG „St. Ambrose and St. Gregory rendered great service to church music by the introduction of what are known as the Ambrosian and Gregorian chants…. Ecclesiastical chant, departing in some instances from the simple majesty of its original character, became more artistic, and, on this account, less heavenly and more profane; and the Fathers of the Church were not slow to censure this corruption of the old and honored church song. Finally, the organ, which seemed an earthly echo of the angelic choirs in heaven, added its full, rich, and inspiring notes to the beautiful simplicity of the Gregorian chant” (Alzog, Catholic Scholar, Church Historian of the University of Freiburg and champion of instrumental music in worship, was faithful to his scholarship when he wrote, Universal Church History, Vol. 1, pp. 696, 697).

AMERICAN „Pope Vitalian is related to have first introduced organs into some of the churches of Western Europe about 670 but the earliest trustworthy account is that of one sent as a present by the Greek emperor Constantine Copronymus to Pepin, king of Franks in 755” (American Encyclopedia, Volume 12, p. 688).

BARCLAY „If God is spirit a man’s gifts to God music gifts of the spirit. Animal sacrifices and all manmade things become inadequate. The only gifts that befit the nature of God are the gifts of the spirit – love, loyalty, obedience, devotion” (W. Barclay, The Gospel of John, Vol. 1, p. 161).

BARNES „Psallo … is used, in the New Testament, only in Rom. 15:9 and 1 Cor. 14:15, where it is translated sing; in James 5:13, where it is rendered sing psalms, and in the place before us. The idea here is that of singing in the heart, or praising God from the heart” (Albert Barnes, a Presbyterian, Notes on The Testament, comment on Eph. 5:19).

BENEDICT „In my earliest intercourse among this people, congregational singing generally prevailed among them. . . . The Introduction Of The Organ Among The Baptist. This instrument, which from time immemorial has been associated with cathedral pomp and prelatical power, and has always been the peculiar favorite of great national churches, at length found its way into Baptist sanctuaries, and the first one ever employed by the denomination in this country, and probably in any other, might have been standing in the singing gallery of the Old Baptist meeting house in Pawtucket, about forty years ago, where I then officiated as pastor (1840) … Staunch old Baptists in former times would as soon tolerated the Pope of Rome in their pulpits as an organ in their galleries, and yet the instrument has gradually found its way among them…. How far this modern organ fever will extend among our people, and whether it will on the whole work a RE- formation or DE- formation in their singing service, time will more fully develop.” (Benedict, Baptist historian, Fifty Years Among Baptist, page 204-207)

BEZA „If the apostle justly prohibits the use of unknown tongues in the church, much less would he have tolerated these artificial musical performances which are addressed to the ear alone, and seldom strike the understanding even of the performers themselves.” (Theodore Beza, scholar of Geneva, Girardeau’s Instrumental Music, p. 166)

BINGHAM „Music in churches is as ancient as the apostles, but instrumental music not so . . . The use of the instrumental, indeed, is much ancienter, but not in church service. . . In the Western parts, the instrument, as not so much as known till the eighth century; for the first organ that was ever seen in France was one sent as a present to King Pepin by Constantinus Copronymus, the Greek emperor. . . . But, now, it was only, used in princes courts, and not yet brought into churches; nor was it ever received into the Greek churches, there being no mention of an organ in all their liturgies ancient or modern.” (Joseph Bingham, Works, London Edition. Vol. 11, p. 482-484)

BINGHAM „Music in churches is as ancient as the apostles, but instrumental music not so.” (Joseph Bingham, Church of England, Works, vol. 3, page 137)

BURNEY „After the most diligent inquire concerning the time when instrumental music had admission into the ecclesiastical service, there is reason to conclude, that, before the reign of Constantine, ;is the converts to the Christian religion were subject to frequent persecution and disturbance in their devotion, the rise of instruments could hardly have been allowed: and by all that can be collected from the writings of the primitive Christians, they seem never to have been admitted.” (Charles Burney, A general history of Music, 1957, p. 426)

CALVIN „Musical instruments in celebrating the praises of God would be no more suitable than the burning of incense, the lighting of lamps, and the restoration of the other shadows of the law. The Papists therefore, have foolishly borrowed, this, as well as many other things, from the Jews. Men who are fond of outward pomp may delight in that noise; but the simplicity which God recommends to us by the apostles is far more pleasing to him. Paul allows us to bless God in the public assembly of the saints, only in a known tongue (I Cor. 14:16) What shall we then say of chanting, which fills the ears with nothing but an empty sound?” (John Calvin, Commentary on Psalms 33)

CATHOLIC „Although Josephus tells of the wonderful effects produced in the Temple by the use of instruments, the first Christians were of too spiritual a fibre to substitute lifeless instruments for or to use them to accompany the human voice. Clement of Alexandria severely condemns the use of instruments even at Christian banquets. St. Chrysostum sharply contrasts the customs of the Christians when they had full freedom with those of the Jews of the Old Testament.” (Catholic Encyclopedia, Vol. 10, pg. 648-652.)

CATHOLIC „For almost a thousand years Gregorian chant, without any instrumental or harmonic addition was the only music used in connection with the liturgy. The organ, in its primitive and rude form, was the first, and for a long time the sole, instrument used to accompany the chant…. The church has never encouraged and at most only tolerated the use of instruments. She enjoins in the ‘Caeremonials Episcoporum’, – that permission for their use should first be obtained from the ordinary. She holds up as her ideal the unaccompanied chant, and polyphonic, a-capella style. The Sistene Chapel has not even an organ.”” (Catholic Encyclopedia, Vol. 10, pg. 657-688.)

CATHOLIC „We need not shrink from admitting that candles, like incense and lustral water, were commonly employed in pagan worship and the rites paid to the dead. But the Church, from a very early period, took them into her service, just as she adopted many other things indifferent in themselves, which seemed proper to enhance the splendor of religious ceremony. We must not forget that most of these adjuncts to worship, like music, lights, perfumes, ablutions, floral decorations, canopies, fans, screens, bells, vestments, etc. were not identified with any idolatrous cult in particular but they were common to almost all cults.” (Catholic Encyclopedia, Vol. III, pg. 246.)

CHAMBERS „The organ is said to have been first introduced into church music by Pop Vitalian in 666. In 757, a great organ was sent as a present to Pepin by the Byzantine Emperor, Constantine, and placed in the church St. Corneille as Compiegne.” (Chambers Encyclopedia, Vol 7, p. 112)

CLARKE „But were it even evident, which it is not, either from this or any other place in the sacred writings, that instruments of music were prescribed by divine authority under the law, could this be adduced with any semblance of reason, that they ought to be used in Christian worship? No; the whole spirit, soul, and genius of the Christian religion are against this; and those who know the Church of God best, and what constitutes its genuine spiritual state, know that these things have been introduced as a substitute for the life and power of religion; and that where they prevail most, there is least of the power of Christianity. Away with such portentous baubles from the worship of that infinite Spirit who requires His followers to worship Him in spirit and truth, for to no such worship are these instruments friendly.” (Adam Clarke (Methodist), Clarke’s Commentary, Methodist, Vol. II, pp. 690-691.)

CLARKE „I am an old man, and I here declare that I never knew them to be productive of any good in the worship of God, and have reason to believe that they are productive of much evil. Music as a science I esteem and admire, but instrumental music in the house of God I abominate and abhor. This is the abuse of music, and I here register my protest against all such corruption of the worship of the author of Christianity. The late and venerable and most eminent divine, the Rev. John Wesley, who was a lover of music, and an elegant poet, when asked his opinion of instruments of music being introduced into the chapels of the Methodists, said in his terse and powerful manner, ‘I have no objections to instruments of music in our chapels, provided they are neither heard nor seen.’ I say the same.” (Adam Clark, Methodist)

COLEMAN „The tendency of this (instrumental music) was to secularize the music of the church, and to encourage singing by a choir. Such musical accompaniments were gradually introduced; but they can hardly be assigned to a period earlier than the fifth and sixth centuries. Organs were unknown in church until the eighth or ninth centuries. Previous to this, they had their place in the theater, rather than in the church. they were never regarded with favor in the Eastern church, and were vehemently opposed in many places in the West.” (Lyman Coleman, a Presbyterian, Primitive Church, p. 376-377)

CONYBEARE „Throughout the whole passage there is a contrast implied between the Heathen and the Christian practice… When you meet, let your enjoyment consist not in fullness of wine, but fullness of the spirit; let your songs be, not the drinking songs of heathen feasts, but psalms and hymns; and their accompaniment, not the music of the lyre, but the melody of the heart; while you sing them to the praise, not of Bacchus or Venus, but of the Lord Jesus Christ” (Conybeare and Howson, Life and Times of the Apostle Paul, comment on Eph. 5:19).

DICKINSON „While the Greek and Roman songs were metrical, the Christian psalms were anitphons, prayers, responses, etc., were unmetrical; and while the pagan melodies were always sung to an instrumental accompaniment, the church chant was exclusively vocal” (Edward Dickinson, History of Music, p. 54)

DICKINSON „In view of the controversies over the use of instrumental music in worship, which have been so violent in the British and American Protestant churches, it is an interesting question whether instruments were employed by the primitive Christians. We know that instruments performed an important function in the Hebrew temple service and in the ceremonies of the Greeks. At this point, however, a break was made with all previous practice, and although the lyre and flute were sometimes employed by the Greek converts, as a general rule the use of instruments in worship was condemned.” … „Many of the fathers, speaking of religious songs, made no mention of instruments; others, like Clement of Alexandria and St. Chrysostom, refer to them only to denounce them. Clement says, „Only one instrument do we use, viz. the cord of peace wherewith we honor God, no longer the old psaltery, trumpet, drum, and flute.” Chrysostom exclaims: „David formerly sang in psalms, also we sing today with him; he had a lyre with lifeless strings, the church has a lyre with living strings. Our tongues are the strongs of the lyre, with a different tone, indeed, but with a more accordant piety.” St. Ambrose expresses his scorn for those who would play the lyre and psaltery instead of singing hymns and psalms; and St. Augustine adjures believers not to turn their hearts to theatrical instruments. The religious guides of the early Christian felt that there would be an incongruity, and even profanity, in the use of the sensuous nerve-exciting effects of instrumental sound in their mystical, spiritual worship. Their high religious and moral enthusiasm needed no aid from external strings; the pure vocal utterance as the more proper expression of their faith.” (Edward Dickinson, Music in the History of the Western Church, p. 54, 55)

FESSENDEN „This species. which is the most natural, is to be considered to have existed before any other… Instrumental music is also of very ancient date, its invention being ascribed to Tubal, the sixth descendant from Cain. The instrumental music was not practiced by the primitive Christians, but was an aid to devotion of later times, is evident from church history. (Fessenden’s Encyclopedia of Art and Music, p. 852)

FINNEY „The early Christians refused to have anything to do with the instrumental music which they might have inherited from the ancient world.” (Theodore Finney, A History of Music, 1947, p. 43)

FISHER „Church music, which at the outset consisted mainly of the singing of psalms, flourished especially in Syria and at Alexandria. The music was very simple in its character. There was some sort of alternate singing in the worship of Christians, as is described by Pliny. The introduction of antiphonal singing at Antioch is ascribed by tradition to Ignatius … The primitive church music was choral and congregational.” (George Park Fisher, Yale Professor, History of the Christian Church, p. 65, 121)

FULLER „The history of the church during the first three centuries affords many instances of primitive Christians engaging in singing, but no mention, (that I recollect) is made of instruments. (If my memory does not deceive me) it originated in the dark ages of popery, when almost every other superstition was introduced. At present, it is most used and where the least regard is paid to primitive simplicity.” (Andrew Fuller, Baptist, Complete works of Andre Fuller, Vol 3, P. 520, 1843)

GARRISON „There is no command in the New Testament, Greek or English, commanding the use of the instrument. Such a command would be entirely out of harmony with the New Testament.” (J.H. Garrison, Christian Church)

GIRADEAU „The church, although lapsing more and more into deflection from the truth and into a corrupting of apostolic practice, had not instrumental music for 1200 years (that is, it was not in general use before this time); The Calvinistic Reform Church ejected it from its service as an element of popery, even the church of England having come very nigh its extrusion from her worship. It is heresy in the sphere of worship.” (John Giradeau, Presbyterian professor in Columbia Theological Seminary, Instrumental Music, p. 179)

HASTING If instrumental music was not part of early Christian worship, when did it become acceptable? Several reference works will help us see the progression of this practice among churches: „Pope Vitalian introduced an organ in the church in the seventh century to aid the singing but it was opposed and was removed.” (James Hasting, Encyclopedia of Religion and Ethics.)

HUMPHREYS „One of the features which distinguishes the Christian religion from almost all others is its quietness; it aims to repress the outward signs of inward feeling. Savage instinct, and the religion of Greece also, had employed the rhythmic dance and all kinds of gesticulatory notions to express the inner feelings . . . The early Chrisitians discouraged all outward signs of excitement, and from the very beginning, in the music they used, reproduced the spirit of their religion-an inward quietude. All the music employed in their early services was vocal.” (Frank Landon Humphreys, Evolution of Church Music, p. 42)

KILLEN „It is not, therefore, strange that instrumental music was not, heard in their congregational services….. In the early church the whole congregation joined in the singing, but instrumental music did not accompany the praise” (W. D. Killen, The Ancient Church, pp. 193, 423).

KURTZ „At first the church music was simple, artless, recitative. But rivalry of heretics forced the orthodox church to pay greater attention to the requirements of art. Chrysostom had to declaim against the secularization of church music. More lasting was the opposition to the introduction of instrumental music.” (John Kurtz, Lutheran Scholar, Church History, Vol 1, p. 376)

LANG „All our sources deal amply with vocal music of the church, but they are chary with mention of any other manifestations of musical art . . . The development of Western music was decisively influenced by the exclusion of musical instruments from the early Christian Church.” (Paul Henry Lang, Music in Western Civilization, p. 53-54)

LEICHTENTRITT „The Biblical precept to „sing” the psalms, not merely recite, them, was obeyed literally, as is testified by many statements in the writings of the saints. Pope Leo I, who lived about 450, expressly related that „the Psalms of David arc piously sung everywhere in the Church.” Only singing however, and no playing of instruments, was permitted in the early Christian Church. In this respect the Jewish tradition was not continued. In the earlier Jewish temple service many instruments mentioned in-the Bible had been used. But instrumental music had been thoroughly discredited in the meantime by the lascivious Greek and Roman virtuoso music of the later ages, and it appeared unfit for the divine service. The aulos was held in especial abhorrence, whereas some indulgence was granted to the lyre and cithara, permitted by some saints at least for private worship, though not in church services. It is interesting to note that the later Jewish temple service has conformed to the early Christian practice and, contrary to Biblical tradition, has banned all instruments. Orthodox Jewish synagogues now object even to the use of the organ. (Hugo Leichtentritt, Music, History and Ideas, Howard University Press: Cambridge, 1958, p 34)

LONDON (London Encyclopedia says the organ is said to have been first introduced into church music in about 658AD.)

LORENZ „Yet there was little temptation to undue elaboration of hymnody or music. The very spirituality of the new faith made ritual or liturgy superfluous and music almost unnecessary. Singing (there was no instrumental accompaniment) was little more than a means of expressing in a practicable, social way, the common faith and experience. . . . The music was purely vocal. There was no instrumental accompaniment of any kind. . . . It fell under the ban of the Christian church, as did all other instruments, because of its pagan association” (E. S. Lorenz, Church Music, pp. 217, 250, 404)

LUTHER „The organ in the worship Is the insignia of Baal… The Roman Catholic borrowed it from the Jews.” (Martin Luther, Mcclintock & Strong’s Encyclopedia Volume VI, page 762)

MCCLINTOCK „The general introduction of instrumental music can certainly not be assigned to a date earlier than the 5th and 6th centuries; yea, even Gregory the Great, who towards the end of the 6th century added greatly to the existing church music, absolutely prohibited the use of instruments. Several centuries later the introduction of the organ in sacred service gave the place to instruments as accompaniments for Christian song, and from that time to this they have been freely used with few exceptions. The first organ is believed to have been used in the Church service in the 13th century. Organs were however, in use before this in the theater. They were never regarded with favor in the Eastern Church, and were vehemently opposed in some of the Western churches.” (McClintock and Strong, Cyclopaedia of Biblical Literature, Vol 6, p. 759)

MCCLINTOCK Sir John Hawkins, following the Romanish writers in his erudite work on the history of music, made Pope Vitalian, in A.D. 660, the first who introduced organs into the churches. But students of ecclesiastical archaeology are generally agreed that instrumental music was not used in churches till a much later date; for Thomas Aquinas [Catholic Scholar in 1250 A.D.] has these remarkable words, ‘Our church does not use musical instruments, as harps and psalteries, to praise God withal, that she may seem not to Judaize.'” (McClintock and Strong, Encyclopedia of Biblical Literature, Vol. 6, Harper and Brothers, New York, 1894, pg. 762.)

MCCLINTOCK „The Greek word ‘psallo’ is applied among the Greeks of modern times exclusively to sacred music, which in the Eastern Church has never been any other than vocal, instrumental music being unknown in that church, as it was in the primitive church.” (McClintock & Strong, Vol. 8, p. 739).

NAUMAN „There can be no doubt that originally the music of the divine service was every where entirely of a vocal nature.” (Emil Nauman, The History of Music. Vol. I, p. 177)

NEITHENINGTON (Exclusion of instrumental music from the church of England passed by only one vote in 1562, according to Neithenington’s: History Of The Westminster Assembly Of Divines, p. 20)

NEWMAN „In 1699 the Baptists received an invitation from Thomas Clayton, rector of Christ Church, to unite with the Church of England. They replied in a dignified manner, declining to do so unless he could prove, „that the Church of Christ under the New Testament may consist or . . . a mixed multitude and their seed, even all the members of a nation, . . . whether they are godly or ungodly,” that „lords, archbishops, etc., . . . are of divine institution and appointment,” and that their vestments, liturgical services, use of mechanical instruments, infant baptism, sprinkling, „signing with the cross in baptism,” etc., are warranted by Scripture.” … „It may be interesting to note that this church (First Baptist Church of Newport, organized in 1644 cf. p. 88) was one of the first to introduce instrumental music. The instrument was a bass viol and caused considerable commotion. This occurred early in the nineteenth century.(Albert Henry Newman, A History of the Baptist Churches in the United States, American Baptist Publication Society 1915, p. 207, 255)

NICETA „It is time to turn to the New Testament to confirm what is said in the Old, and, particularly, to point out that the office of psalmody is not to be considered abolished merely because many other observances of the Old Law have fallen into disuse. Only the corporal institutions have been rejected, like circumcision, the Sabbath, sacrifices, discrimination of foods. So, too, the trumpets, harps, cymbals, and timbrels. For the sound of these we now have a better substitute in the music from the mouths of men. The daily ablutions, the new-moon observances, the careful inspection of leprosy are completely past and gone, along with whatever else was necessary only for a time – as it were, for children.” (Niceta, a bishop of Remesian or Yugoslavia)

PAHLEN „These chants – and the word chant (and not music) is used advisedly, for many centuries were to pass before instruments accompanied the sung melodies.” (Kurt Pahlen, Music of the World, p. 27)

PAPADOPOULOS „The execution of Byzantine church music by instruments, or even the accompaniment of sacred chanting by instruments, was ruled out by the Eastern Fathers as being incompatible with the pure, solemn, spiritual character of the religion of Christ. The Fathers of the church, in accordance with the example of psalmodizing of our Savior and the ho ly Apostles, established that only vocal music be used in the churches and severely forbade instrumental music as being secular and hedonic, and in general as evoking pleasure without spiritual value” (G. I. Papadopoulos, A Historical Survey of Byzantine Ecclesiastical Music (in Greek), Athens, 1904, pp. 10, II).

POSEY „For years the Baptists fought the introduction of instrumental music into the churches…Installation of the organ brought serious difficulties in many churches” (Wm. B. Posey, Baptist, The Baptist Church In The Lower Mississippi Valley).

PRESBYTERIAN „Question 6. Is there any authority for instrumental music in the worship of God under the present dispensation? Answer. Not the least, only the singing of psalms and hymns and spiritual songs was appointed by the apostles; not a syllable is said in the New Testament in favor of instrumental music nor was it ever introduced into the Church until after the eighth century, after the Catholics had corrupted the simplicity of the gospel by their carnal inventions. It was not allowed in the Synagogues, the parish churches of the Jews, but was confined to the Temple service and was abolished with the rites of that dispensation.” (Questions on the Confession of Faith and Form of Government of The Presbyterian Church in the United States of America, published by the Presbyterian Board of Publications, Philadelphia, Pennsylvania, 1842, pg. 55.)

PRATT „The, First Christian Songs. – Singing in public and private worship was a matter of course for the early Christians. For Jewish converts this was a continuance of synagogue customs, but since the Church grew mostly among non-Jews, the technical forms employed were more Greek than Hebrew. The use of instruments was long resisted, because of their association with pagan sensuality.” (Waldo Selden Pratt, The History of Music, 1935, p. 64)

RIDDLE „In the first ages of the Christian church the psalms of David were always chanted or sung. In the Apostolic Constitutions (Book II, P. 57), we find it laid down an a rule that one of those officiating ministers should chant or sing psalms or David, and that the people should join by repeating the ends of the verses. The instruments of music were introduced into the Christians church in the ninth century. There were unknown alike to the early church and to all ancients. The large wind organ was known, however, long before it was introduced into the churches of the west. The first organ used in worship was one which was received by Charlemagne in France as a present from the Emperor Constantine.’ (J.E. Riddle, Christian Antiquities, p. 384)

RITTER „We have no real knowledge of the exact character of the music which formed a part of the religious devotion of the first Christian congregations. It was, however purely vocal.” (Frederic Louis Ritter, History of Music from the Christian Era to the Present Time, p. 28)

ROBERTSON „The word (psalleto) originally meant to play on a stringed instrument (Sir. 9:4), but it comes to be used also for singing with the voice and heart (Eph. 5:19; 1 Cor. 14:15), making melody with the heart also to the Lord” (A. T. Robertson, Baptist Greek scholar, Baptist Studies in the Nestle James, comment on James 5:13)

SCHAFF „The use of organs in churches is ascribed to Pope Vitalian (657-672). Constantine Copronymos sent an organ with other presents to King Pepin of France in 767. Charlemagne received one as a present from the Caliph Haroun al Rashid, and had it put up in the cathedral of Aixia-Chapelle… The attitude of the churches toward the organ varies. It shared, to some extent, the fate of images, except that it never was an object of worship… The Greek church disapproved the use of organs. The Latin church introduced it pretty generally, but not without the protest of eminent men, so that even in the Council of Trent a motion was made, though not carried, to prohibit the organ at least in the mass.” (Philip Schaff, History of the Christian Church, Vol. 4, pg. 439.)

SHAFF „The first organ certainly known to exist and be used in a church was put in the cathedral at Aix-la-chapel by the German emperor, Charlemange, who came to the throne in 768AD. It met with great opposition among the Romanists, especially among the monks, and that it made its was but slowly into common use. So great was the opposition even as late as the 16th century that it would have been abolished by the council of Trent but for the influence of the Emperor Ferdinand…. In the Greek church the organ never came into use… The Reform church discarded it; and though the church of Basel very early introduced it, it was in other places admitted only sparingly and after long hesitation.” (Shaff-Herzog Encyclopedia, Vol 2, p. 1702)

SCHAFF „It is questionable whether, as used in the New Testament, ‘psallo’ means more than to sing . . . The absence of instrumental music from the church for some centuries after the apostles and the sentiment regarding it which pervades the writing, the fathers are unaccountable, if in the apostolic church such music was used” (Schaff-Herzog, Vol. 3, p. 961).

SCHAFF „In the Greek church the organ never came into use. But after the 8th century it became more and more common in the Latin church; not without opposition from the side of the monks.” (Schaff-Herzogg Encyclopedia, Vol 10, p. 657-658)

SHAFF (new) „The custom of organ accompaniment did not become general among Protestants until the eighteenth century.” (The New Shaff-Herzogg Encyclopedia, 1953, Vol 10, p. 257)

SPURGEON „Praise the Lord with the harp. Israel was at school, and used childish things to help her to learn; but in these days when Jesus gives us spiritual food, one can make melody without strings and pipes. We do not need them. They would hinder rather than help our praise. Sing unto him. This is the sweetest and best music. No instrument like the human voice.” (Commentary on Psalms 42:4) „David appears to have had a peculiarly tender remembrance of the singing of the pilgrims, and assuredly it is the most delightful part of worship and that which comes nearest to the adoration of heaven. What a degradation to supplant the intelligent song of the whole congregation by the theatrical prettiness of a quartet, bellows, and pipes! We might as well pray by machinery as praise by it.” (Spurgeon preached to 20,000 people every Sunday for 20 years in the Metropolitan Baptist Tabernacle and never were mechanical instruments of music used in his services. When asked why, he quoted 1st Corinthians 14:15. „I will pray with the spirit and I will pray with the understanding also; I will sing with the spirit, and I will sing with the understanding also.” He then declared: „I would as soon pray to God with machinery as to sing to God with machinery.” (Charles H. Spurgeon, Baptist)

SPURGEON „David appears to have had a peculiarly tender remembrance of the singing of the pilgrims, and assuredly it is the most delightful part of worship and that which comes nearest to the adoration of heaven. What a degradation to supplant the intelligent song of the whole congregation by the theatrical prettiness of a quartet, bellows, and pipes. We might as well pray by machinery as praise by it…
‘Praise the Lord with harp.’ Israel was at school, and used childish things to help her to learn; but in these days when Jesus gives us spiritual food, one can make melody without strings and pipes… We do not need them. That would hinder rather than help our praise. Sing unto him. This is the sweetest and best music. No instrument is like the human voice.” (Charles Spurgeon (Baptist), Commentary on Psalm 42.)

TAPPER „Both sexes joined in singing, but instruments of every kind were prohibited for along time” (Thomas Tapper, Essentials of Music History, p. 34)

THEODORET „107. Question: If songs were invented by unbelievers to seduce men, but were allowed to those under the law on account of their childish state, why do those who have received the perfect teaching of grace in their churches still use songs, just like the children under the law? Answer: It is not simple singing that belongs to the childish state, but singing with lifeless instruments, with dancing, and with clappers. Hence the use of such instruments and the others that belong to the childish state is excluded from the singing in the churches, and simple singing is left.” (Theodoret, a bishop of Cyrhus in Syria, Questions and Answers for the Orthodox)

WELIESZ „So far as we can tell the music of the early Church was almost entirely vocal, Christian usage following in this particular the practice of the Synagogue, in part for the same reasons.” (New Oxford History of Music, Vol 1, Egon Weliesz, 1957, p. 30)

WESLEY ‘I have no objection to instruments of music in our worship, provided they are neither seen nor heard.” (John Wesley, founder of Methodism, quoted in Adam Clarke’s Commentary, Vol. 4, p. 685)

Restoration leaders

CAMPBELL „[Instrumental music in worship] was well adapted to churches founded on the Jewish pattern of things and practicing infant sprinkling. That all persons singing who have no spiritual discernment, taste or relish for spiritual meditation, consolations and sympathies of renewed hearts should call for such an aid is but natural. So to those who have no real devotion and spirituality in them, and whose animal nature flags under the opposition or the oppression of church service I think that instrumental music would… be an essential prerequisite to fire up their souls to even animal devotion. But I presume, that to all spiritually-minded Christians, such aid would be as a cow bell in a concert.” (Alexander Campbell, recorded in Robert Richardson’s biography, Memoirs of Alexander Campbell, Vol. 2., p366)

FRANKLIN „If any one had told us, 40 years ago, that we would live to see the day where those professing to be Christians who claim the Holy Scriptures as their only rule of faith and practice, those under the command, and who profess to appreciate the meaning of the command to ‘observe whatsoever I have commanded you’ would bring instruments of music into a worshipping assembly and use it there in worship, we should have repelled the idea as an idle dream. But this only shows how little we knew of what men would do; or how little we saw of the power of the adversary to subvert the purest principles, to deceive the hearts of the simple, to undermine the very foundation of all piety, and turn the very worship of God itself into an attraction for the people of the world and entertainment, or amusement.” (Benjamin Franklin, Gospel Preacher, Vol 2, p. 411, 419-429)

FRANKLIN „Instrumental music is permissible for a church under the following conditions: 1. When a church never had or has lost the Spirit of Christ. 2. If a church has a preacher who never had or has lost the Spirit of Christ, who has become a dry, prosing and lifeless preacher. 3. If a church only intends being a fashionable society, a mere place of amusements and secular entertainment and abandoning the idea of religion and worship. 4. If a church has within it a large number of dishonest and corrupt men. 5. If a church has given up all idea of trying to convert the world.” (Ben Franklin, editor of American Christian Review, 1860.)

LIPSCOMB „Neither he [Paul] nor any other apostle, nor the Lord Jesus, nor any of the disciples for five hundred years, used instruments. This too, in the face of the fact that the Jews had used instruments in the days of their prosperity and that the Greeks and heathen nations all used them in their worship. They were dropped out with such emphasis that they were not taken up till the middle of the Dark Ages, and came in as part of the order of the Roman Catholic Church. It seems there cannot be doubt but that the use of instrumental music in connection with the worship of God, whether used as a part of the worship or as an attraction accompaniment, is unauthorized by God and violates the oft-repeated prohibition to add nothing to, take nothing from, the commandments of the Lord. It destroys the difference between the clean and the unclean, the holy and unholy, counts the blood of the Son of God unclean, and tramples under foot the authority of the Son of God. They have not been authorized by God or sanctified with the blood of his Son.” (David Lipscomb, Queries and Answers by David Lipscomb p. 226-227, and Gospel Advocate, 1899, p. 376-377)

MCGARVEY „And if any man who is a preacher believes that the apostle teaches the use of instrumental music in the church by enjoining the singing of psalms, he is one of those smatters in Greek who can believe anything that he wishes to believe. When the wish is father to the thought, correct exegesis is like water on a duck’s back” (J. W. McGarvey, Biblical Criticism, p. 116).

MCGARVEY „We cannot, therefore, by any possibility, know that a certain element of worship is acceptable to God in the Christian dispensation, when the Scriptures which speak of that dispensation are silent in reference to it. To introduce any such element is unscriptural and presumptuous. It is will worship, if any such thing as will worship can exist. On this ground we condemn the burning of incense, the lighting of candles, the wearing of priestly robes, and the reading of printed prayers. On the same ground we condemn instrumental music.” (J.W. McGarvey, The Millennial Harbinger, 1864, pp. 511-513.)

MCGARVEY „It is manifest that we cannot adopt the practice with out abandoning the obvious and only ground On Which a restoration of Primitive Christianity can be accomplished, or on which the plea for it can be maintained. Such is my profound conviction, and consequently, the question with me is not one concerning the choice or rejection of an expedient, but the maintenance or abandonment of a fundamental and necessary principle.” (J. W. McGarvey, Apostolic Timer 1881, and What Shall We Do About the Organ? p. 4, 10)

MILLIGAN „The tendency of instrumental music is, t in , to divert the minds of many from the sentiment of the song to the mere sound of the organ, and in this way it often serves to promote formalism in Churches” (Robert Milligan, Scheme of Redemption, p. 386).

PINKERTON „So far as known to me, or I presume to you, I am the only ‘preacher’ in Kentucky of our brotherhood who has publicly advocated the propriety of employing instrumental music in some churches, and that the church of God in Midway is the only church that has yet made a decided effort to introduce it” (L. L. Pinkerton, American Christian Review, 1860, as quoted by Cecil Willis in W. W. Otey: Contender for the Faith).

STONE „We have just received an extraordinary account of about 30,000 Methodists in England, withdrawing from that church and connexion, because the Conference disapproved of the introduction of instrumental music to the churches. The full account shall appear in our next. To us, backwoods Americans, this conduct of those seceders appears be the extreme of folly, and it argues that they have a greater taste for music, than they have for religion. Editor.” (Barton Stone, Christian Messenger, vol. 3, No. 2, Dec. 1828, p. 48 in bound volume)

WEST „Apostasy in music among 19th century churches that had endeavored to restore New Testament authority in worship and work began, in the main, following the Civil War’ In 1868, Ben Franklin guessed that there were ten thousand congregations an not over fifty had used an instrument in worship.” (Earl West, Search for the Ancient Order, Vol. 2, pp. 80, 81)

_______________________________________________________________________________

http://muzica-crestina-net.blogspot.com

Reclame

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s