Instrumentele în muzica creștină

În Noul Testament nu avem  referiri la instrumente muzicale pentru închinare spre slava Domnului , singura recomamandare este ” Vorbiti intre voi cu psalmi, cu cantari de lauda si cu cantari duhovnicesti, si cantati si aduceti din toata inima lauda Domnului.”Efeseni 5:19  (traducerea Cornilescu )
Într-o traducere actualizată GBV , textul spune ” Lăudând şi cântând Domnului în inima voastră ” se referă de asemeni la cântarea cu vocea.
În Vechiul Testament există numeroase referiri la tot  felul de instrumente ,cele mai multe din acestea erau folosite la diverse festivitati civice in aer liber , doar 4 din acestea alauta , harfa, chimvalul si trambița (aceasta din urmă era folosită numai de preoți) erau folosite in Templu.
 Detalii…. https://muzicacrestinanet.wordpress.com/fanfare-percutie/
ps150

 

  Psalms0001

 

Instrumentele în închinarea din Biserica creştină

Despre instrumentele folosite  in Biserica Crestina incepand cu secolul I şi secolele care au urmat este prezentat pe larg  în Istoria muzicii creştine AICI  În ce priveşte închinarea  post Reformă la început  singurul instrument acceptat a  fost orga …

.

orga clasica

  La începtul secolului XX (existând şi  influenţa bisericilor de peste ocean) sau introdus  si alte instrumente muzicale, instrumente  cu coarde şi instrumente de suflat ultima apariţie …pe scenă..bateria de   tobe .

images1

. enterntaiment

 

Tobele pot fi considerate acceptabile sau nu în închinarea creştină ?

(Traducere din lb. engleză)

 În ultimele două decenii ale secolului XX, au existat multe controverse ,  în legatură cu folosirea sau nu a tobelor în închinare. Disputele continuă şi în prezent.  Acest articol prezintă un scurt sumar a  câteva dintre punctele principale de dezbatere pro si contra .

 “Beat the Drums”  –  Bateţi tobele

Câteva  motive invocate  frecvent  ca  argument  pentru utilizarea tobelor în serviciile comune de închinare sunt după cum urmează:

A.   Tobele au fost folosite pentru închinare în Israel în timpul Vechiului Testament.     Această pretenţie se bazează pe o încercare de a echivala tobele  cu cuvintele  folosite in Vechiului  Testament  „Tamburine” și„timpane”.

B.  Lui Dumnezeu îi place ca oamenii să fie creativi în închinare.    Dacă ceva produce rezultate (numărul de persoane), se cuvine să-l folosească.   

Tobele  fac serviciile religioase mai  „vii” și  mai  stimulante (provocatoare) – deci, este bine să se utilizeze tobe în serviciile de închinare.

C.   Toate instrumentele, inclusiv tobele sunt create de Dumnezeu. Acesta este  în legatura cu presupunerea că toată muzica este din punct de vedere moral neutră.    

  O altă ipoteză este că lui Dumnezeu îi place toate tipurile de muzică.

“Ban the Drums”  – Tobele sa fie interzise

Urmatoarele argumente sunt folosite pentru a arăta că motivele invocate pentru utilizarea  tobelor în închinarea  comună  nu sunt valabile .

A.   Termenul folosit în Vechiul Testament nu se referă la tipurile moderne de tobe.    

Termenul Vechiului Testament este Toph.  Timpanul (Toph) a fost folosit prin bataie cu degetele – nu bătaie cu bete ,care provoacă un zgomot mult mai puternic,strident.    

B. În traducererea  Bibliei nu se traduce cuvântul ca fiind  „tobă” ( in forma cunoscuta astazi ).   

Termenul Vechiul Testament este adesea tradus cu cuvintele „tamburina” și „timpan” (un acompaniament pentru canto și dans).     

După ce arată  inconsecvență în argumentare, a celor care folosesc Psalmul 149 ca un sprijin pentru întrebuintarea tobelor  în închinare, Matthew Henry dă o explicație concisă a unui principiu biblic cu privire la muzică în închinare:     

În timp ce multe texte din Noul Testament păstreaza cântarea  ca  “literă de evanghelie” (poruncă)  ,nici una  nu prevede  şi menținerea  muzicii instrumentale și dansului .     Canonul Evangheliei pentru recitarea de psalmi (psalmodierea)  este de a cânta „cu spiritul și cu înțelepciune „, psalmodierea este de fapt (tradus din greaca) muzica corală .   

  Comentariu la Psalmul 149 de Metthew  Henry.   

Dacă se foloseşte referințele din Vechiul Testament ca suport pentru tobe în închinare, atunci trebuie să includă, de asemenea  dansul în închinare – aceste două lucruri sunt asociate împreună în Vechiul Testament (Ps. 149:3; 150:4).     

Cel puțin in momentul de faţa , din fericire, doar ciţiva susţinatori ai tobelor în închinare sunt dispuși să includă, de asemenea, dansul în închinarea publică. Cu toate acestea, în cazul în care oamenii continuă să permită culturii de a decide ceea ce este potrivit pentru închinare, capacitatea și dorința de a adera la principiile biblice și reglementărilor în închinare (și alte aspecte ale vieții) vor dispărea .Chiar si aversiunea față de dans  în închinarea publică va fi eliminată din discernământul spiritual al celor care concep închinarea  și cei care participa la închinare….

D. Alte instrumente enumerate în pasajul din Psalmi.   De ce susţinatorii tobelor nu folosesc toate instrumentele menţionate in pasajul respectiv ?      

Raspuns : Pentru că folosirea tobelor (si asocierea stilurilor muzicale din lume) este o pasiune populară , la modă .     

Este întrebuintarea curentă a tobelor o încercare de a urma ce este descris in Vechiul Testament ?      

Răspuns: Susţinatorii tobelor copiază lumea (cultura de azi)  nu obiceiurile din Vechiul Testament.

C.   Practica Bisericii Crestine istorice ,nu a inclus tobele.    Biserica creştină dea lungul istoriei , a arătat o preocupare deosebită  referitor la stilul de muzica folosit în închinare (serviciul religios).   

  Instrumentele folosite de către lumea seculară au fost introduse în  creştinsm  la inceputul secolului XX în mare măsură prin  Mc Pherson ,apoi prin alţi  practicanti  penticostali/carismatici. Dumnezeu este foarte selectiv în ceea ce El acceptă ca închinare.(De exemplu, a se vedea Legea Mozaica pentru închinarea publică.)  

  Dumnezeu a ucis doi fii ai lui Aaron (preoți aaronici), deoarece acestia au fost creativi în închinarea lor, în loc sa fie ascultători de instrucțiunile lui Dumnezeu (Levitic 10:1-    

 Închinarea trebuie să fie în adevăr și spirit (duh) prin închinători adevărați.

” Dumnezeu este Duh, și cine se închină Lui trebuie să se închine în duh și în adevăr „Ioan 4:23-24.          

Închinarea trebuie să fie acceptabilă pentru Dumnezeu – sfânt și fără a se conforma (asemăna)  cu lumea.  

 „Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastra o slujba duhovniceasca . Sa nu vă potriviți chipului veacului acestuia., Ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu este, ca ceea ce este bun, plăcută și desăvârșită.

„Romani 12:1 -2 Nu orice exista, este  neapărat  de la Dumnezeu. 

Muzica nu este neutra din punct de vedere moral .Dumnezeu nu este cauza răului. Astfel, existența a ceva (fie obiecte, acțiuni, sau idei) nu înseamnă neapărat că este creat de Dumnezeu.  

Există diverși factori, în muzică, care o pot face din fiecare piesă , bun sau rău – din  punct de vedere moral . Astfel, muzica poate fi imorală.               

Tobele diminuează (depreciază) adevărata închinare.      

Tobele  nu însoțesc cuvintele și melodia cântecului. Ele nu completează sau inbunataţesc natura spirituală a închinarii.        Tobele vorbesc trupului și stimuleaza mişcarile si funcțiile corpului.

Tobele un afect asupra oamenilor dumineca dimineaţa în clădirea bisericii diferit  decât  într-o sală de dans  ,bar, sau într-o sală de concert ,sâmbăta noaptea ?

Care portiuni ale corpului sunt adesea “focar” de miscare pentru o persoana care dansează pe o muzică condusă predominant de ritm ?         

Tobele concureează  și interferează cu închinarea „în adevăr și în duh”, deoarece ele nu vorbesc  minţii sau spiritului.   

       Tobele ofensează pe  unii credincioși sinceri care doresc să se închine lui Dumnezeu în duh si in adevăr .

LD Hammons © 2003 Acest articol poate fi copiat în mod gratuit si distribuit gratuit în cazul în care este copiat în întregime (fără editare), împreună cu prezenta comunicare – inclusiv numele autorului si privind drepturile de autor.

Sursa :crucialchoices.com/Site2Table/EnglishSite/BelieverPages/DrumsTbl.htm

……

                          Are DRUMS suitable to worship God?

                                 Sunt tobele potrivite pentru închinare ?

                                      The act of worshipping God is defined as:

The act of paying divine honours to the Supreme Being; religious reverence and homage; adoration, or acts of reverence, with supreme respect and veneration; to perform religious exercises in honour of; to adore; to venerate God.

To worship is to formally praise, honour, and declare one’s devotion to the supreme God; the Creator, Governor and Sustainer of all that has been created. Typical acts of worship include: singing hymns or psalms, preaching, praying, giving, and the Lord’s Supper. Here we are concentrating in the worship aspect of music and singing and in particular to check out if Drums are fit instruments as an aid to producing a pleasant sound to the Lord. The musical instruments that are approved by the Bible to produce joyful noise to the Lord are clearly stated in:  (Psa 150:1-6)

Psaltry and harp or Kinnor. A plucked string instrument translated variously as harp, lyre, or cythara, and mentioned on a number of occasions. The frame was made of wood, occasionally trimmed with amber, and the strings made either of twisted grass or sheep gut. This was the instrument the Israelites hung on the willows by the rivers of Babylon during the Second Exile.

Organ – Pipe A simple shepherd’s instrument, probably single-reed and apparently widely used. „The people piped with pipes” when King Solomon was anointed by Zadok the Priest (1 Kings 1:40). The organ was the other instrument mentioned in Genesis 4:21. This instrument is not mentioned in the list of the musical instruments used in the temple and was not an organ, but rather a shepherd’s pipe or flute. The only reference to it in: Job 21:12; 30:31 and in Psa 150:4.

Timbrel, or Tabret. A hand held mini-drum that resembled a tambourine. The tambourine consists of a wood or metal shell ranging from two to three inches in depth and seven to twelve inches in diameter. Tambourines usually have one or two rows of jingles, and sometimes small bells, mounted in pairs in the shell. It was a percussion instrument but was carried by women so it was small in size, nothing like the huge modern band drums and its sound would have been not ear deafening.

Stringed Instruments The two stringed instruments that the Bible mentions are the kinnor and the nebel. The nebel was a bulky, but mobile, instrument that was very similar to a harp.  The kinnor is similar to the lyre, while the nebel bears a closer resemblance to a harp. The kinnor, is exclusively associated with joyful occasions.

Cymbal. Cymbals are thin metal plates that are usually played in pairs and produce sound when struck together. When they are grated one against the other, cymbals produce a pleasing metallic rumble. The technique used when a single cymbal is called for is produced by striking it with a drumstick, or „rolling” with a soft mallet, usually felt-tipped. The only permanent percussive instrument in the temple orchestra was the cymbal. The „loud cymbals” were of a larger diameter than the „high (pitch) sounding,” and were two-handed cymbals. 

A summary of singing and use of musical instruments in Psalms is tabulated below:

Sing Only Harp/s Psaltery Timbrel/s Trumpet/s Cymbal Drums
 Numai Voce  Harpa  Instrument cu coarde
 Tamburina  Trompeta  Chimval  Tobe
Psa 7:17 Psa 33:2 Psa 33:2 Psa 68:25 Psa 47:5 Psa 150:5 Zilch (Zero)
Psa 9:2 Psa 43:4 Psa 57:8 Psa 81:2 Psa 81:3    
Psa 9:11 Psa 49:4 Psa 68:25 Psa 98:6 Psa 98:6    
Psa 13:6 Psa 57:8 Psa 71:22 Psa 149:3 Psa 150:3    
Psa 18:49 Psa 71:22 Psa 78:70 Psa 150:4      
Psa 21:13 Psa 81:2 Psa 81:2        
Psa 27:6 Psa 92:3 Psa 87:7        
Psa 30:4 Psa 98:5 Psa 89:19        
Psa 30:12 Psa 108:2 Psa 92:3        
Psa 51:14 Psa 137:2 Psa 108:2        
Psa 59:16 Psa 147:7 Psa 144:9        
Psa 59:17 Psa 149:3 Psa 150:3        
Psa 61:8 Psa 150:3          
Psa 65:13            
Psa 66:2            
Psa 66:4            
Psa 67:4            
Psa 68:4            
Psa 68:32            
Psa 75:9            
Psa 92:1            
Psa 95:1            
Psa 96:1            
Psa 101:1            
Psa 104:12            
Psa 104:33            
Psa 105:2            
Psa 106:12            
Psa 135:3            
Psa 138:1            
Psa 138:5            
Psa 145:7            
Psa 146:2            

Reference to sing only is far more present than also with instruments. There is no reference to actual drums although Timbrels can be likened to hand held mini-drums usually played by women. Among the groups of instruments, the most primitive is undoubtedly the percussion instruments. It is interesting to note that the first two instruments that the Bible mentions are not percussion instruments, but examples of harp and pipe. (Gen 4:21) Perhaps the reason that underlies this situation is the ambiguous nature of percussive instruments. While the stringed instruments and the wind instruments are meant specifically for making music, percussive instruments often blur the line between religious function, music and dance. To note that the more beautiful music ever written by man makes no use of drums, that is classical music. Modern music, of far inferior quality, makes extensive use of drums, perhaps to confuse the issue and to cover up bad playing and poor melody. Music has to be in tune with the harmony of God’s creation, modern music is not, as evidenced by the many tests that have proven that even plants and cows when subjected to classical music they grow towards the speaker or produce more milk, whilst when subjected to rock music the plants die and the cows’ milk dries up.  DRUM – TOPHET The drum is a percussion instrument, known in various forms and played throughout the world and throughout history. Essentially a drum is a frame over which one or more membranes or skins are stretched. The frame is usually cylindrical or conical, but it comes in many other shapes. It was known since the beginning of time, nevertheless it is not found in the Bible as an instrument in the worship of God. However, we see plenty of it in the satanic worship with the name of Tophet, the same as Topheth; from Hebrew: toph, „a drum,” because the cries of children here sacrificed by the priests of Moloch were drowned by the noise of such an instrument. Moloch was the god of the Ammonites, portrayed as a bronze statue with a calf’s head adorned with a royal crown and seated on a throne. His arms were extended to receive the child victims sacrificed to him. Moloch was a frightening and terrible demon covered with mothers’ tears and children’s blood. When a child was sacrificed to Moloch, a fire was lit inside the statue. The priests would then beat loudly on drums & other objects so that the cries of the roasted baby would not be heard. Such was the use of the Drums. The large frame drums were never used in the worship of God, the nearest thing resembling a drum was the Timbrel or Tabret similar to a tambourine but these were hand held making light sounds, not fracas. DRUMMING UP DEMONS Extracts from Bible Guidelines for Music with many secular quotes; (by Terry Watkins)

The Bible lists many kinds of instruments (Psalms 150:3-5), yet one instrument is NEVER mentioned! The drum was a very common instrument in Egypt and the lands around Israel. Did the Lord just forget to include the DRUM or is there another reason? Is it because drums are associated with voodoo, shamanism, paganism and magic rituals? Drums are „played to summon up magic powers” (The Illustrated Book of Signs & Symbols)… and are „used in shamanic rituals to heal people. It is believed that the shaman can communicate with the spirit world THROUGH DRUMMING.” (Musical Instruments). „Pagan dances and rituals are always accompanied by the incessant BEAT of DRUMS.” (Satan’s Music Exposed) Robert Palmer, contributing editor to Rolling Stone… advocate and lover of rock music, writes, in Rock & Roll An Unruly History: „Bata drums [drums used in voodoo], sacred to the Yoruba people of Nigeria and Cuba… provided a template for the inner rhythms of rock and roll… serve as conduits for spiritual energies, linking individual human consciousness with the gods… the drum rhythms that make rock and roll can ultimately be traced back to African music of a primarily spiritual or ritual nature. In a sense, rock and roll is a kind of ‘voodoo’… Drums are used in „voodoo” possession… drummers tap out their rhythm patterns like signals to the realm of the gods, inviting and enticing them to come and POSSESS their devotees.” Little Richard, the self-professed „architect of rock ‘n roll”, readily admits Satan’s control and influence in his life and rock music: „My true belief about Rock ‘n’ Roll – is this: „I believe this kind of music is demonic…. A lot of the BEATS in music today are taken from voodoo, from the voodoo DRUMS.” (The Life and Times of Little Richard) „The shaman was the original ‘long hair’, the first rock star draped in leather, dancing possessed to a rhythm banged out on a DRUM… communication with the gods was synonymous with DRUMS… the body can become the conduit for a deity… DRUMS are the catalyst for the whole process… what Westerners simplistically call ‘possession’.” (Appetite for Destruction) David Tame writes in The Secret Power of Music: „Today’s DRUMMER differs but little from the shaman in his incessant beating out of a rhythm, and likewise often enters into a form of trance while performing.” The DRUM has always been associated with paganism and the devil… When the first blacks from Africa were converted to Christianity they knew the power and evil influence of DRUMS. And the converted blacks strictly forbid the use of drums! They referred to the drums as „the Devil’s drum”. (Hole in Our Soul: The Loss of Beauty and Meaning in American Popular Music)>

It really does look like that the one simple guideline for Christian music is: NO DRUMS! But in recent years there has been such a strong and fast shift toward loud music that has become entertainment completely abandoning the holy concept of music as accompaniment of instruments joined to the voices of the singing worshippers. But this thinking is changing and many are now saying that music as Christian entertainment (?) is right. Many churches pull their biggest crowds with musical entertainment. Of course, the next step is any kind of cross-over entertainment is OK as long as its flavored with fundamentalist jargon. Hymnology, the singing of hymns in the church, was not introduced into the church until A.D. 350 by an early church theologian, by the name of Ambrose of Milan. Before that time singing played very little or no part in the church worship services. We have come a long way! Wonder what Paul or Apollo or Timothy would think if they would visit one of our modern holiness meetings with the drums blasting out a beat so loud you couldn’t hear the words being sung with people swaying and clapping to the drums? I could play the piano in some churches – there she sits pounding away but you can’t hear the sound of one key striking the board! All you can hear is the loud beating of the drums. I got to thinking, I could be the pianist in one of those churches and just sit up there and pound away and they would never know I couldn’t play the piano. Nobody would know because they can’t hear the piano. Everything in God’s house should be done decently (decorously, in good taste) and in order (rank, succession, dignity).(1Co 14:40). Therefore, what is Christian music?

Firstly, the words must be true to the Bible. Secondly, the music must not sound like or remind people of the world. Thirdly, the music must honour and glorify our Lord Jesus Christ, who is the Name above every name! Fourthly, the musicians must be so dedicated to the Lord that they will do everything possible, including dress and music style, not to attract attention to themselves or the world but to magnify our Lord Jesus! Amen!

IN CONCLUSION

  1. Singing is part of the worship requested and due to God the Almighty, but it is not all there is to worship. The acts of worship that are specified by God are: singing, preaching, praying, giving, and the Lord’s Supper (Colossians 3:16; 1 Timothy 2:1-2; Acts 20:7; 2 Timothy 4:2; 1 Corinthians 16:1-2). Worship must promote awe and reverence, spirituality and thoughtfulness. Joy must flow from the heart, and not be worked up by the excessive use of external helps.
  2. God has given the human voice as the primary source of expressing singing worship, however He will accept also some musical instruments to aid the voice in its expression. There is no evidence that there are many musical instruments in heaven, yet there is music: „And I heard a sound out of Heaven, as a sound of many waters, and as a sound of great thunder. Also I heard a sound of harpers harping on their harps.” (Rev 14:2 LIT)
  3. Scripture list those instruments that may be used, some instruments are never mentioned, such as the Drum, and it is best not to use them in our worship. The general rule is that all instruments are only an aid to the voice, not a supplanter or an overwhelmer thereof. The voice must be heard clearly over the instruments in its purity, musical instruments that are confusing and distorting must not be used.
  4. Drums, although in wide use and well known in all history were never used to worship God because drums have always been associated with voodoo, shamanism, paganism and magic rituals, the church of Christ has no part with that.
  5. Singing worship can be loud and we must sing with all our hearts to the Lord giving all that we got, but the voice is supreme in worship and the instruments are just an aid and we are singing to the Lord not to ourselves. Worship is not for human exhibitionism—God resists the proud. It is not to show off or to admire human artistic ability. Musical aids must never be allowed to turn worship into entertainment. They must never interfere with the spiritual character of worship.
  6. The standard of God remains—that musical instruments should be modest in character, limited in number, and that they should never be allowed to overwhelm the intelligent and sincere offering of worship voiced from the minds and hearts of believers.
  7. The worship of the church of Christ is plainly given in the New Testament. Jesus said: „God is a Spirit: and they that worship him must worship him in spirit and in truth” (John 4:24). The day Christians communally worship God is Sunday, the first day of the week, the „Lord’s Day” (Acts 20:7; 1 Corinthians 16:2; Revelation 1:10). The music of the church of Christ is singing. This is the only kind of music that is mentioned in the NT by God in His word for the worship of His church (Colossians 3:16; Ephesians 5:19). Singing is commanded of all Christians, not just a favoured few. Choirs, quartets, solos, and choral groups are not mentioned in the New Testament nor are instruments of music resembling pianos, organs, drums, guitars, etc. mentioned in the New Testament either.

Spurgeon, the „Prince of Preachers” had this to say about musical Instruments in worship: „Praise the Lord with the harp. Israel was at school, and used childish things to help her to learn; but in these days when Jesus gives us spiritual food, one can make melody without strings and pipes. We do not need them. They would hinder rather than help our praise. Sing unto him. This is the sweetest and best music. No instrument like the human voice.” (Commentary on Psalms 42:4) „David appears to have had a peculiarly tender remembrance of the singing of the pilgrims, and assuredly it is the most delightful part of worship and that which comes nearest to the adoration of heaven. What a degradation to supplant the intelligent song of the whole congregation by the theatrical prettiness of a quartet, bellows, and pipes! We might as well pray by machinery as praise by it.” (Spurgeon preached to 20,000 people every Sunday for 20 years in the Metropolitan Baptist Tabernacle and never were mechanical instruments of music used in his services. When asked why, he quoted 1st Corinthians 14:15. „I will pray with the spirit and I will pray with the understanding also; I will sing with the spirit, and I will sing with the understanding also.” He then declared: „I would as soon pray to God with machinery as to sing to God with machinery.” (Charles H. Spurgeon, Baptist) Sursa http://www.albatrus.org/english/church-order/worship/drums_suitable_worship_god.htm

Reclame

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s